@Miami Dolphins

Miami Dolphins: “Hello! Don’t you see us recording!” @cwilkins42…

“Hello! Don’t you see us recording!” 😂 @cwilkins42

 

Pin