@Utah Jazz

Utah Jazz: You’ve got plans tonight : 6 PM MDT : @attsportsnetrm : @zonesportsnetwork #Ta…

You’ve got plans tonight

⏰: 6 PM MDT
📺: @attsportsnetrm
📻: @zonesportsnetwork

#TakeNote

Pin