@Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles: 24 hours until kickoff on a… *checks notes* …Tuesday : Tomorrow at 7 PM on FOX…

24 hours until kickoff on a…
*checks notes*
…Tuesday 🤨

📺: Tomorrow at 7 PM on FOX

Pin